خانه / بایگانی برچسب: ارزیابی قیمت ملک_تفکیک آپارتمان

بایگانی برچسب: ارزیابی قیمت ملک_تفکیک آپارتمان

ارزیابی قیمت ملک_تفکیک آپارتمان_کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک_تفکیک آپارتمان_کارشناس رسمی

ارزیابی قیمت ملک_تفکیک آپارتمان_کارشناس رسمی به این صورت می باشد که ارزیابی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود.ازجمله عواملی که در قیمت گذاری ملک موثر می باشد موقعیت محلی، عمربنا، دسترسی ملک،نوع مصالح استفاده شده تعداد واحد ها و همچنین طبقات آپارتمان کیفیت …

توضیحات بیشتر »