خانه / بایگانی برچسب: ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک

بایگانی برچسب: ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۱۵ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه 15 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۱۵ تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یک سری مدارک نیاز میباشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امورثبتی که متخصص این کار میباشد مراجعه کند.به …

توضیحات بیشتر »

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت مناطق ۲۲ گانه

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت مناطق 22 گانه

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت مناطق ۲۲ گانه تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است. در واقع برای انجام امور ثبتی ملک مثل اخذ سند تک برگ به یک سری مدارک نیاز می باشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور …

توضیحات بیشتر »

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۱ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه 1 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۱ تهران و سپردن وکالت کلیه امور ثبتی و سندی به یک فرد متخصص و مجربی همانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن می باشد در واقع اگر که افراد قصد اخذ سند تک برگ برای ملک خود را داشته باشند میتوانند کلیه امور …

توضیحات بیشتر »

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۲ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه 2 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک برای ثبت منطقه ۲ تهران به کارشناس رسمی دادگستری ممکن است در واقع برای انجام امور ثبتی ملک به یک سری مدارک نیاز میباشد که مالک برای تهیه آن باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کار میباشد مراجعه …

توضیحات بیشتر »

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت منطقه ۲۲ تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت منطقه 22 تهران

ارجاع کلیه کارهای ثبتی ملک اداره ثبت منطقه ۲۲ تهران به فردی با تخصص و مهارت بالا مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن می باشد در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه …

توضیحات بیشتر »