خانه / بایگانی برچسب: ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ

بایگانی برچسب: ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند تک برگ

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی به فردی با تخصص و آگاهی بالا مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن می باشد در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه مراجعه …

توضیحات بیشتر »