خانه / بایگانی برچسب: ارجاع کارهای فنی اخذ سند تک برگ

بایگانی برچسب: ارجاع کارهای فنی اخذ سند تک برگ

ارجاع کارهای فنی اخذ سند کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی اخذ سند کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی اخذ سند کارشناس نقشه برداری ممکن می باشد زیرا نسبت به کلیه کارهای ثبتی ملک آگاهی لازم را دارد و امورثبتی ملک را بادقت و کیفیت بالایی انجام می دهد و همچنین مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مورد تایید اداره ثبت …

توضیحات بیشتر »