خانه / بایگانی برچسب: اراضی موات و غیر موات

بایگانی برچسب: اراضی موات و غیر موات

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تامین دلیل

اراضی موات و غیر موات با تفسیر عکس و تامین دلیل توسط یک مفسر متخصص ممکن میباشد در صورت موات شناخته شدن اراضی تنها راه ممکن تفسیر عکس هوایی می باشد تا در نتیجه بتوان غیر موات بودن آن را با مدرکی ثابت کرد تفسیر عکس هوایی توسط فرد متخصص …

توضیحات بیشتر »