خانه / بایگانی برچسب: اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی

بایگانی برچسب: اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی ممکن میشود در واقع نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه می گردد تا میزان گودبردار ی تعیین گردد برای تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی که یک نقشه سه …

توضیحات بیشتر »