خانه / بایگانی برچسب: اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

بایگانی برچسب: اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی امور ثبتی

اجرای بر و کف ملک-کارشناس رسمی امور ثبتی با تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی ممکن میشود در واقع نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه می گردد تا میزان گودبردار ی تعیین گردد برای تهیه نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی که یک نقشه سه …

توضیحات بیشتر »

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی

اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی به این منظور انجام می شود تا در نتیجه گود برداری ملک به صورت اصولی انجام شود و برای انجام اجرای بر و کف لازم است مدرکی تهیه شود و در واقع لازم است نقشه یو تی ام ارتفاعی تهیه شود و …

توضیحات بیشتر »

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک

تعیین هزینه اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و یکی از مراحلی می باشد که باید برای ملکی که قرار است در آن بنایی ساخته شود ، انجام شود در اصل در این مرحله میزان اصلاحیات زمین، عقب نشینی ساختمان، …

توضیحات بیشتر »

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس

تعیین قیمت اجرای بر و کف ملک توسط کارشناس که به منظور تعیین گذرها و پخی ملک و همچنین تعیین میزان گودبرداری ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی طبق تعرفه ابلاغ شده از طرف سازمان نقشه برداری کشور تعیین می شود یعنی کارشناس طبق این تعرفه …

توضیحات بیشتر »