خانه / پیش تفکیک آپارتمان

پیش تفکیک آپارتمان

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام

انجام پیش تفکیک آپارتمان و تهیه نقشه یو تی ام به این صورت می باشد که کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری در محل ملک حاضر میشود و مساحت و ابعاد دقیق ملک را با دقت بالایی برداشت کرده و سپس …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد مسکونی به این منظور انجام می شود تا در نتیجه مساحت واقعی هر یک از واحدهای آپارتمانی که برای معامله در نظر گرفته شده اند حاصل شود و در نتیجه معامله واحد های آپارتمانی بدون ضرر و با اطمینان بالا قابل …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای پیش خرید واحد تجاری میتوان به فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد و این متخصص برای انجام این عملیات از تجهیزات مخصوصی بهره میگیرد و با روش های تخصصی آن را اننجام می دهد و سپس مساحت و متراژ واحد های آپارتمانی حاصل …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید

انجام پیش تفکیک آپارتمان ها برای خرید واحد های آپارتمانی که هنوز ساخت آن به اتمام نرسیده است انجام میگیرد و برای اینکه بتوان این معامله را با اطمینان و اعتماد بالا انجام داد حتما باید در جهت مشخص کردن مساحت دقیق هر واحد از آپارتمان قدم برداشت برای اینکه …

توضیحات بیشتر »

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی

پیش تفکیک آپارتمان برای پیش خرید برج مسکونی و تجاری بایستی انجام گیرد تا با معلوم شدن مساحت و متراژ هر واحد بتوان در جهت انجام یک معامله مطمئن پیشروی نمود و پیش تفکیک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری هم چون دوربین های دقیق نقشه برداری و متر …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید و پیش فروش

انجام پیش تفکیک برای انجام پیش خرید و پیش فروش به این صورت می باشد که برای تعیین مساحت واحدهای پیش فروش،خریدار و فروشنده بایدبه یک کارشناس بی طرف و قابل اعتماد مراجعه کنند و از او درخواست تهیه نقشه پیش تفکیک را داشته باشند و باید توجه داشت که …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه پیش تفکیک توسط کارشناس رسمی دادگستری قابل انجام است و وی تخصص لازم را برای تهیه نقشه پیش تفکیک دارد پیش تفکیک عملیاتی است که با استفاده از ابزارهای دقیق نقشه برداری برای آپارتمان انجام می شود و در نتیجه مساحت و متراژ دقیق واحد های آپارتمان به …

توضیحات بیشتر »

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج

انجام پیش تفکیک برای پیش خرید مطمئن آپارتمان برج های تجاری و یا مسکونی به این جهت نیاز به انجام آن احساس می شود تا مساحت و متراژ دقیق هر واحد فراهم گردد در حقیقت این مرحله فاقد مساحت و متراژ دقیق است زیرا پیش خرید آپارتمان برج در حین …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه پیش تفکیک آپارتمان برای تعیین مساحت دقیق واحد هایی از آپارتمان می باشد که ساخت و ساز آن به طور کامل تمام نشده است و این واحد هابه صورت پیش فروش می باشند.در این صورت مساحت دقیق واحد ها مشخص نمی باشد اگر بخواهید از این واحدها پیش …

توضیحات بیشتر »