خانه / پیدا کردن ادرس

پیدا کردن ادرس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس

تعیین آدرس ملک از طریق پلاک ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن است این متخصص به تمامی اطلاعات ثبتی دسترسی دارد و با توجه به نقشه و اطلاعات ثبتی ملک آدرس و حدود ملک را مشخص خواهد کرد. پس از مشخص شدن آدرس و حدود اربعه قطعه ثبتی مورد نظر …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس

پیدا کردن آدرس با بررسی اسناد قدیمی توسط کارشناس به این منظور انجام میشود که اگر موقعیت دقیق ملکی برای مالک مشخص نباشد و مدارکی هم چون قولنامه یا سند قدیمی از این ملک را دارد، می تواند برای تعیین موقعیت ملک جانمایی پلاک ثبتی ملک را انجام دهد. برای …

توضیحات بیشتر »

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی

پیدا کردن آدرس ملک با بررسی اسناد قدیمی به این صورت می باشد که اگر شخصی سند قدیمی داشته باشد که موقعیت دقیق آن را نمیداند با دیدن اطلاعات داخل سند قدیمی نمی تواند محل دقیق ملک راتعیین کند،در اینگونه مواقع مالک باید به کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا …

توضیحات بیشتر »