خانه / پلاک ثبتی

پلاک ثبتی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی

تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی با تهیه نقشه یو تی ام و بررسی نقشه های ثبتی انجام می شود و در نتیجه با تعیین پلاک ثبتی ملک امکان اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد وجود دارد. تعیین پلاک ثبتی عرصه ملک توسط کارشناس رسمی برخی …

توضیحات بیشتر »

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس زمانی انجام می شود که سند ملک از بین رفته باشد و یا مفقود شده باشد و در این صورت است که تهیه پلاک ثبتی ضروری است تا بتوان برای ملک سند رسمی اخذ نمود و تهیه پلاک ثبتی از …

توضیحات بیشتر »