خانه / وضعیت پلاک ثبتی

وضعیت پلاک ثبتی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی

بررسی وضعیت پلاک ثبتی در معامله های ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی باید بررسی شود و یکی از الزامات هنگام انجام معاملات ملکی می باشد باید توجه داشته باشید که بررسی وضعیت پلاک ثبتی درمعاملات ملکی فقط باید توسط  متخصص این کار انجام شود و …

توضیحات بیشتر »