خانه / نقشه 2000 ام

نقشه 2000 ام

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه UTM یو تی ام ۲۰۰۰ ام برای شهرداری های تهران از جمله نقشه های مصوب شهرداری محسوب می شود که این ارگان از متقاضیان اخذ جواز ساخت درخواست میکند. هدف درخواست این نقشه از افراد معلوم شدن موقعیت دقیق و منحصر به فرد ملک بر روی زمین است. …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری نقشه ای است که از وضع موجود ملک با مختصات یو تی ام است که سپس بر روی یک نقشه دو هزارم جانمایی میشود در این نقشه علاوه بر ملک ، عوارض و املاک و گذر های اطراف ملک نمایش داده میشود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM حتما باید توسط یک فرد متخصص و مجرب فراهم شود و این نقشه به منظور صدور جواز ساخت از افراد در خواست میشود تا ابعاد و مساحت دقیق ملک و موقعیت منحصر به فرد ملک با مختصات یو تی ام به دست …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری_تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه 2000 شهرداری_تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری_تهیه نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک جهت اخذ جواز ساخت و ساز تهیه می شود.در واقع نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به این دلیل تهیه می شود که موقعیت دقیق ملک و مشخصات ابعادی ، طول و عرض ملک تعیین شود تا بنایی که قرار است ساخته …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm در نقشه هوایی

تهیه نقشه utm در نقشه هوایی

تهیه نقشه utm در نقشه هوایی یا همان نقشه یو تی ام یک دو هزارم شهرداری نقشه ای است که با تهیه آن برای ملک موقعیت دقیق و منحصر به فرد آن روی زمین بدست می آید. همچنین ابعاد و مساحت دقیقی از ملک نیز حاصل می شود. برای تهیه …

توضیحات بیشتر »

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم

نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دوهزارم برای تعیین مساحت دقیق ملک با استفاده از تجهیزات دقیق نقشه برداری توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در واقع نقشه یو تی ام وضع موجود روی نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم جانمایی می …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران از جمله مدارکی است که شهرداری از مالک درخواست خواهد کرد تا این سازمان قادر به صدور آن باشد. برای فراهم کردن این نقشه باید به فرد متخصصی مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مراجعه کرد و وی …

توضیحات بیشتر »

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع کارشناس رسمی دادگستری ابتدا موقعیت و حدود ملک را در سیستم مختصات یو تی ام برداشت می کند و سپس آن را روی نقشه یک دو هزارم شهر جانمایی …

توضیحات بیشتر »