خانه / نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه یو تی ام دو خطی

نقشه دو خطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران

نقشه دو خطی برای شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه دو خطی برای شهرداری منطقه ۲ تهران حتما باید توسط یک فرد دارای صلاحیت تهیه گردد. در واقع پیش از انجام هر ساخت و سازی در شهر لازم است جواز ساخت از شهرداری اخذ شود و برای اخذ این جواز ساخت ممکن است نقشه یو تی ام دو خطی …

توضیحات بیشتر »

نقشه دوخطی برای شهرداری در مناطق ۲۲ گانه تهران

نقشه دوخطی برای شهرداری در مناطق 22 گانه تهران

نقشه دوخطی برای شهرداری در مناطق ۲۲ گانه تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق وضع موجود ملک تهیه می شود تا شهرداری برای ملک جواز ساخت اخذ کند و نقشه دو خطی به این معنا می باشد که نقشه یو تی ام به طوری که هم طول های وضع موجود …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب

نقشه utm دوخطی برای شهرداری و ثبت توسط تیم مجرب زمانی لازم است تهیه شود که بین ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع موجود اختلاف وجود داشته باشد برای تهیه این نقشه حتما باید به فرد مجرب همچون کارشناس رسمی دادگستری مراجعه شود تا در نتیجه نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه ۱۸ تهران

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه 18 تهران

نقشه utm دوخطی ثبت و شهرداری در منطقه ۱۸ تهران به این صورت می باشد که در صورتیکه مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دوخطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود در واقع نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm دوخطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دوخطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا

نقشه utm دوخطی ملک توسط تیم مجرب با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری معتبر خواهد شد و نقشه یو تی ام دو خطی زمانی لازم است تهیه گردد که ابعاد و مساحت وضع موجود و سند ملک با یکدیگر اختلاف داشته باشند در اینصورت میبایست نقشه یو تی ام …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه 1 و 2 تهران

نقشه utm دو خطی برای شهرداری منطقه ۱ و ۲ تهران درخواست می گردد تا مغایرت ها بررسی و رفع شود و در نهایت جواز ساخت برای ملک صادر شود در واقع برای قانونی شدن ساخت و ساز لازم است جواز ساخت از شهرداری اخذ شود. برای تهیه نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به شهرداری به این صورت می باشد که در صورتی که مالک بخواهد ساخت و سازی در ملک انجام دهد ممکن است شهرداری مالک را به تهیه نقشه دو خطی موظف کند تا برای ملک جواز ساخت و ساز صادر شود. تهیه نقشه دو …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت

تهیه نقشه دو خطی جهت ارائه به ثبت را حتما بایستی به یک فرد متخصص همانند کارشناس رسمی دادگستری سپرد تا در نتیجه این نقشه با دقت و کیفیت بالایی تهیه گردد و زمانی لازم است نقشه دو خطی تهیه گردد که ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و مساحت وضع …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm دو خطی ثبت و شهرداری در منطقه ۲۲ تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد در واقع ممکن است ابعاد و مساحت سندی ملک و ابعاد و مساحت وضع موجود با یکدیگر مغایرت داشته باشند در اینصورت میبایست نقشه یو تی ام دو خطی تهیه گردد. نقشه utm …

توضیحات بیشتر »