خانه / نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه یو تی ام با کد ارتفاعی

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز -کارشناس دارای صلاحیت

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز -کارشناس دارای صلاحیت

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز -کارشناس دارای صلاحیت بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی و شیبدار باشند و برای تهیه نقشه یو تی ام چون زمین ها شیبدار می باشند پس علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام دو بعدی باید نقشه ارتفاعی نیز تهیه شود. …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه ۲

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه 2 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی جواز ساخت شهرداری منطقه ۲ تهران برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود.تهیه نقشه یو تی ام ارتفاعی ملک بیشتر برای مناطقی به کار می رود که کوهستانی شیب دار باشند و همچنین برای تعیین میزان گود برداری ملک مورد استفاده قرار می گیرد …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۶ تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه 6 تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۶ تهران برای املاکی که دارای شیب می باشند امری ضروری میباشد در واقع املاکی که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب میباشند و املاک آن با گذرهای اطراف اختلاف ارتفاع دارند،نقشه یو تی ام برای این املاک با …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری توسط تیم مجرب

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری توسط تیم مجرب

نقشه utm با کد ارتفاعی برای شهرداری توسط تیم مجرب بایستی انجام شود تا در نتیجه این نقشه با کیفیت بالایی فراهم شود , نقشه یو تی ام با کد های ارتفاعی به این دلیل در خواست میشود که اختلاف ارتفاع بین ملک و گذرها معلوم شود و این نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه ۱ شهرداری تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه 1 شهرداری تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی در منطقه ۱ شهرداری تهران به این صورت میباشد در مناطقی که دارای شیب و ارتفاع می باشند علاوه بر تهیه نقشه یو تی ام باید نقشه ارتفاعی یا توپوگرافی نیز تهیه شود در نقشه توپوگرافی نقاط ارتفاعی ملک و اطراف آن مشخص می شود …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۵ تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه 5 تهران

تهیه نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۵ تهران برای املاکی می باشد که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب می باشد و املاک آن با گذرهای اطراف اختلاف ارتفاع دارند نقشه یو تی ام برای این املاک با کد ارتفاعی تهیه می شود. تهیه نقشه …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در مناطق ۲۲ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در مناطق 22 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در مناطق ۲۲ تهران به این دلیل در خواست می شود که شهرداری بخواهد به اختلاف ارتفاع و شیب بین ملک و خیابان و کوچه ها پی ببرد و برای اینکه بتوان این نقشه را تهیه کرد بهتر است به یک متخصص مراجعه شود …

توضیحات بیشتر »

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه 22 تهران

نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری در منطقه ۲۲ تهران برای املاکی می باشد که در منطقه ای قرار دارند که دارای شیب میباشد و املاک آن با گذرهای اطراف اختلاف ارتفاع دارند نقشه یو تی ام برای این املاک باکدارتفاعی تهیه می شود. نقشه utm با کد ارتفاعی شهرداری …

توضیحات بیشتر »