خانه / نقشه کادر

نقشه کادر

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه کادر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت تهیه می شود تهیه نقشه یو تی ام کادر بسیار زمانبر می باشد زیرا باید ازتمام ملک های مجاور نیز نقشه یو تی ام تهیه شود و حتی ممکن است یکی از همسایگان از در اختیار گذاشتن سند …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزهای ملک برای این میباشد که گاهی ممکن است بین ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد سندی ملک تفاوت های وجود داشه باشد و بطوری که طول یا عرض واقعی ملک با طول یا عرضی که در سند وحدود اربعه …

توضیحات بیشتر »

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز

نقشه بلوکی ملک برای رفع ابهام مرز در واقع وقتی مالک موظف به تهیه آن می شود که ابعاد وضع موجود ملک و ابعاد سندی ملک با هم همخوانی نداشته باشد. این عدم تطابق ابعاد سندی و وضع موجود ملک به دلایل مختلفی همچون عدم  پیاده سازی ملک در موقعیت …

توضیحات بیشتر »