خانه / سند تک برگ ماده 147

سند تک برگ ماده 147

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق می گیرد یاخیر.برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یک سری مدارک مورد نیازاست که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.۲٫کپی ازسند مالکیت اولیه ملک(دراسناد …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی به این صورت می باشد که طبق ماده ۱۴۷و ۱۴۸ باید اراضی که فاقد سند رسمی هستند بررسی شود و در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود و برای انجام تعیین تکلیف اراضی باید یکسری ازمدارک ارائه شود که در املاک …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور مشخص شدن مالکیت املاکی می باشد که سند رسمی ندارند و یابه صورت قولنامه ای می باشد و این املاک مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت امکان به آن ها سند مالکیت تعلق می گیرد. تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت …

توضیحات بیشتر »