خانه / سند تک برگ ماده 147

سند تک برگ ماده 147

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی

نقشه تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک بدون سند رسمی بایستی با مراجعه به فرد متخصص و مورد اعتمادی همانند کارشناس رسمی دادگستری قابل تهیه می باشد در واقع برخی از املاک قولنامه ای هستند و دارای سند رسمی نمی باشد این املاک با توجه به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند

تعیین تکلیف وضعیت سندی املاک و صدور سند لازم است با مراجعه به اداره ثبت اسناد انجام شود تا در نتیجه بتوان برای ملک سند تک برگ اخذ نمود و این قانون برای املاک قولنامه ای است که فاقد سند رسمی میباشند و برای اینکه بتوان برای این املاک این …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند

قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند برای مشخص شدن وضعیت ثبتی اراضی می باشد تا مشخص شود به این اراضی سند تعلق می گیرد یاخیر.برای انجام تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی یک سری مدارک مورد نیازاست که این مدارک شامل ۱٫اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی.۲٫کپی ازسند مالکیت اولیه ملک(دراسناد …

توضیحات بیشتر »

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی

قانون تعیین تکلیف وضعیتی ثبتی اراضی به این صورت می باشد که طبق ماده ۱۴۷و ۱۴۸ باید اراضی که فاقد سند رسمی هستند بررسی شود و در صورت امکان برای این اراضی سند رسمی صادر شود و برای انجام تعیین تکلیف اراضی باید یکسری ازمدارک ارائه شود که در املاک …

توضیحات بیشتر »

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت

تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت به منظور مشخص شدن مالکیت املاکی می باشد که سند رسمی ندارند و یابه صورت قولنامه ای می باشد و این املاک مورد بررسی قرار میگیرند و در صورت امکان به آن ها سند مالکیت تعلق می گیرد. تعیین تکلیف املاک فاقد سند مالکیت …

توضیحات بیشتر »