خانه / رها سازی ملک

رها سازی ملک

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه رها سازی کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که قسمتی از ملک اضافه باشد یعنی مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگ تر باشد در این صورت برای اینکه مساحت و موقعیت دقیق ملک مشخص شود باید نقشه یو تی …

توضیحات بیشتر »