خانه / جانمایی پارکینگ

جانمایی پارکینگ

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ تجاری و مسکونی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود در واقع پارکینگ های آپارتمان باید طبق قوانین و مقرراتی ساخته شود و در صورت رعایت کردن این قوانین پارکینگی از این آپارتمان حذف نخواهد شد در واقع باید ابعاد و مساحت …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران

تهیه نقشه جانمایی پارکینگ ها در تهران توسط کارشناس رسمی تفکیک که توسط نظام مهندسی انتخاب شده است ،تهیه می شود.اگر وضع موجود ساختمان پس از ساخت با نقشه های معماری ساختمان متفاوت باشد.پس از اینکه آپارتمان به صورت کامل ساخته شد و عملیات تفکیک آپارتمان انجام شد ،سازنده باید …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس

انجام جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط کارشناس رسمی نقشه برداری به این جهت انجام می شود که تعداد پارکبنگ های سالم و ناسالم مشخص شود در واقع هر پارکینگ یک گنجایشی دارد و باید فاصله مشخصی با پارکینگ های دیگر داشته باشد برای همین باید جانمایی پارکینگ های مسکونی توسط …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران

انجام جانمایی پارکینگ های تجاری در استان تهران زمانی انجام می شود که مالک از طرف شهرداری موظف به انجام جانمایی پارکینگ شود.در واقع اگر وضع موجود ملک با نقشه معماری ملک هم وانی نداشته باشد و باهم متفاوت باشند باید نقشه جانمایی از ملک تهیه شود. انجام جانمایی پارکینگ …

توضیحات بیشتر »