خانه / جانمایی ملک

جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک

پیاده سازی مرزهای دقیق ملک-جانمایی ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد در واقع اگر که مالک از مختصات یو تی ام کنج های ملک اطلاع نداشته باشد لازم است پیاده سازی توسط این فرد متخصص با استفاده از روش های تخصصی انجام شود تا حدود اربعه ملک معلوم و …

توضیحات بیشتر »

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک

انجام جانمایی ملک و تعیین موقعیت ملک با بررسی اسناد قدیمی موجود و همچنین اسناد ثبتی امکان پذیر میباشد و انجام اینکار در حیطه تخصص کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی میباشد در واقع کارشناس با بررسی و استخراج اسناد و مدارک قدیمی می تواند موقعیت و آدرس …

توضیحات بیشتر »