خانه / جانمایی سند

جانمایی سند

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای

نحوه انجام جانمایی سند های دفترچه ای بر روی زمین به منظور پیاده سازی چهار گوشه ملک بر روی زمین انجام میشود تا در نتیجه موقعیت و حد و مرز ملک بر روی زمین مشخص شود و نحوه جانمایی سند دفترچه ای و یا همان جانمایی پلاک ثبتی با استفاده از …

توضیحات بیشتر »

جانمایی اسناد قدیمی در تهران

جانمایی اسناد قدیمی در تهران

جانمایی اسناد قدیمی در تهران برای اخذ سند تک برگ انجام می شود و موقعیت و مساحت وابعاد ملک به طور دقیق مشخص میشود.اسناد قدیمی به صورت پلاک فرعی و اصلی مربوط به ملک می باشند اما در سند تک برگی جانمایی ملک انجام می شود و مختصات و موقعیت …

توضیحات بیشتر »