خانه / تعیین موات و غیر موات بودن زمین

تعیین موات و غیر موات بودن زمین

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی

تشخیص موات و غیر موات زمین از تفسیر عکس هوایی و توسط فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری ممکن میباشد و اراضی موات به زمین هایی گفته می شود که سابقه عمران و آبادانی در آن وجود ندارد و تفسیر عکس هوایی از عهده فرد متخصص و با تجربه ای …

توضیحات بیشتر »