خانه / تصحیح سند

تصحیح سند

تصحیح سند تک برگ و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگ و صدور سند برای زمین

تصحیح سند تک برگ و صدور سند برای زمین به این صورت میباشد که اگر مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند متفاوت باشد باید این تفاوت تصحیح شود،گاهی این تفاوت به این علت می باشد که سند ملک قدیمی است و اگر سند قدیمی باشد چون …

توضیحات بیشتر »

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه utm برای تصحیح مساحت سند  زمانی انجام می گیرد که مساحت سندی و مساحت وضع موجود ملک مغایرت پیدا کنند اگر که مساحت وضع موجود کوچکتر باشد در این صورت تصحیح مساحت سندی باید انجام شود و برای تصحیح مساحت سند باید ابعاد و مساحت وضع موجود ملک …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری

تصحیح سند تک برگی-کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی و یا نقشه برداری قابل انجام میباشد و تصحیح سند تک برگ به دلیل خطای موجود در سند تک برگ انجام میشود تا خطای موجود در سند اصلاح گردد و بتوان سند تک برگ دقیق را برای حدود اربعه ثبتی ملک اخذ …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک

تصحیح سند تک برگ برای اخذ سند تک برگ برای املاک در مواقعی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت و ابعاد وضع موجود ملک با مساحت و ابعادی که در سند درج شده است یکسان نباشد و یکسان نبودن آن ها به دلایلی می باشد که باید مشخص شود …

توضیحات بیشتر »

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام

تصحیح مساحت سند توسط کارشناس با نقشه یو تی ام صورت می گیرد و زمانی که مساحتی که در سند درج شده است با مساحت وضع موجود ملک مغایرت داشته باشد در این صورت کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا اداره ثبت که تخصص این کار را دارند نقشه یو …

توضیحات بیشتر »

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

انجام تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی انجام می شود در بسیاری از مواقع که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده در سند ملک هم خوانی نداشته باشد. اگر سند قدیمی باشد چون با متر اندازه گیری و تهیه شده است دقت آن پایین میباشد اما در …

توضیحات بیشتر »

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تصحیح سند توسط کارشناس رسمی امور ثبتی زمانی که مالک ملزم به تهیه نقشه وضع موجود با سند شود و در صورتی که مساحت سند با مساحت وضع موجود مطابقت نداشته باشد بایستی این عمل  برای سند ملک انجام شود و در صورتی که مساحت وضع موجود بزرگ تر باشد …

توضیحات بیشتر »