خانه / تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی

تحدید حدود ثبتی ملک توسط کارشناس ثبتی به این صورت میباشد که گاهی ممکن است پیش بیاید که ملک مجاور و همسایه ملک شما به حدود ملک شما تجاوز کرده است و همین امر باعث دعوا و اختلافات فراوانی شود و شما جهت ارائه مدرک برای دادگاه باید موقعیت ملک …

توضیحات بیشتر »

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک

تحدید حدود املاک به منظور تثبیت املاک انجام می شود و تحدید حدود املاک با استفاده از اسناد ثبتی انجام می شود تا پس از مشخص شدن حدود ثبتی با برداشت مختصات یو تی ام انجام شود و حد و مرز ملک تثبیت و میخ کوبی شود و تحدید حدود …

توضیحات بیشتر »

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری

انجام تحدید حدود ثبتی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد و در حیطه تخصص وی است که در واقع برای معلوم شدن موقعیت دقیق ملک و سپس تثبیت حد و مرز ملک تحدید حدود ثبتی انجام میگیرد برای تحدید حدود ثبتی می بایست نقشه یو تی ام تهیه و …

توضیحات بیشتر »