خانه / امور فنی ملکی

امور فنی ملکی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی

ارجاع کارهای فنی برای اخذ سند به کارشناس ثبتی به فردی با تخصص و آگاهی بالا مثل کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی ممکن می باشد در واقع برای انجام کارهای ثبتی ملک در اداره ثبت اسناد و تهیه مدارک برای اداره ثبت به یک فرد آگاه مراجعه …

توضیحات بیشتر »

ارجاع کارهای فنی اخذ سند کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی اخذ سند کارشناس نقشه برداری

ارجاع کارهای فنی اخذ سند کارشناس نقشه برداری ممکن می باشد زیرا نسبت به کلیه کارهای ثبتی ملک آگاهی لازم را دارد و امورثبتی ملک را بادقت و کیفیت بالایی انجام می دهد و همچنین مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی مورد تایید اداره ثبت …

توضیحات بیشتر »