خانه / استعلام وضعیت ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با سند قدیمی به منظور کسب آگاهی از تمام شرایط ملکی می باشد که می خواهید آن را خریداری کنید در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام شرایط و مشکلات ملک مشخص می شود و در این صورت شخص خریدار با آگاهی کامل معامله …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک توسط کارشناس به این صورت می باشد که در موارد بسیاری اتفاق می افتد که ملک به علل قانونی در توقیف و یا رهن بوده و گاهی نیز فرد فروشنده اجازه معامله ندارد و در صورتی که استعلام و تخصیص کد رهگیری صورت گیرد از …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی

استعلام وضعیت ثبتی املاک توسط کارشناس رسمی برای بالا بردن اطمینان معامله انجام می شود و استعلام وضعیت ثبتی ملک با استفاده از پلاک ثبتی ملک انجام می گیرد و کار شناس با دسترسی به اسناد و مدارک ثبتی کل منطقه این استعلام را برای بالا بردن آگاهی خریدار نسبت …

توضیحات بیشتر »

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران

انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی با دقت بالایی انجام می شود و به منظور انجام معامله ای مطمئن و همچنین جلو گیری از ضرر و زیان در معامله انجام میشود در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی

استعلام وضعیت ثبتی با پلاک ثبتی اسناد قدیمی را می توان به فرد متخصص و مجربی همچون کارشناس رسمی دادگستری سپرد. زمانی لازم است که با استعلام وضعیت ثبتی تمامی اطلاعات مربوط به ملک معلوم شود که فردی قصد خرید ملکی با آگاهی کامل از شرایط ملک داشته باشد تا …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی

استعلام وضعیت ثبتی ملک با توجه به پلاک ثبتی ملک که در سند ملک درج شده است توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی که به اسناد و مدارک ثبتی دسترسی دارد قابل انجام می باشد. زمانی لازم است این استعلام انجام شود که افراد قصد انجام معامله …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی ملک-کارشناس رسمی دادگستری با این هدف گرفته می شود تا بتوان معامله ملک را با آسودگی انجام داد. برای انجام این استعلام در وحله اول به پلاک ثبتی نیاز است که در سند ملک درج شده است سپس طبق آن استعلام توسط کارشنااس رسمی دادگستری انجام می …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری

استعلام وضعیت ثبتی یک ملک-کارشناس رسمی دادگستری متخصصی است که توانایی و تخصص انجام این استعلام را دارد و میتواند تمامی اطلاعات ثبتی مربوط به ملک را جمع آوری کند و از وضعیت ثبتی ملک آگاه شود و هدف از انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک آگاهی پیدا کردن از تمامی …

توضیحات بیشتر »

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله

استعلام وضعیت ثبتی ملک قبل از انجام معامله توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و به منظور انجام معامله ای مطمئن و هم چنین جلوگیری از ضرر و زیان در معامله انجام میشود در واقع با انجام استعلام وضعیت ثبتی ملک تمام مشخصه های …

توضیحات بیشتر »